Clever VVE Vastgoed BV

Wat kan Clever Vve Vastgoed voor uw vereniging van eigenaren betekenen?

Clever als bestuurder adviseert de Vve en voert bepaalde taken uit, maar het zijn uiteindelijk de eigenaren die besluiten nemen. Wij kunnen als extern bestuurder voor u onderstaande werkzaamheden uitvoeren:

 • Het uitschrijven van de vergaderingen
 • Het notuleren van de vergaderingen
 • Het uitvoeren van de besluiten welke door de vergadering zijn genomen
 • Het beheren van de financiën
 • Het samenstellen van de financiële stukken
 • Het opstellen van een conceptbegroting
 • Het vaststellen van de periodieke eigenaarbijdragen
 • Het incasseren van deze periodieke eigenaarbijdragen
 • Het afsluiten van verzekeringen e.a. contracten (b.v onderhoudscontracten)
 • Het voeren van de correspondentie t.b.v. de vereniging
 • Het laten opstellen van een meerjaren onderhoudsplan door een technisch beheerder
 • Het laten begeleiden van onderhoudswerken