Clever VVE Vastgoed BV

Algemene informatie voor MKB

Clever is een accountants– en belastingadvieskantoor en wij richten ons met name op ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en particulieren en bieden u volledige ondersteuning op het gebied van administratief/zakelijke dienstverlening.

Naast het gebruikelijke aangiftewerk en de advisering omtrent de belastingwetgeving in het algemeen, ligt ons terrein met name in het verzorgen van jaarrekeningen, ondernemingsplannen en bedrijfsanalyses.

Clever beschikt over een groot aantal specialisten op de terreinen van administratief/ zakelijke advisering, accountancy, fiscaliteiten, financieringsvraagstukken en de salarisverwerking.

 

 

 

 

Gedreven

Passie voor het vak en plezier in het werk zorgen voor een grote betrokkenheid bij de cliënt en zijn/haar onderneming. Veranderingen in wet- en regelgeving volgen wij op de voet. De personeelsleden van Clever wordt maximale ontplooiingskansen geboden en door het volgen van branche gerichte studies, blijven zij up-to-date in hun vakgebied.

Clever kan voor u een belangrijke ondersteunende factor zijn vanwege haar goede informatievoorziening, tussentijdse verslaglegging en besprekingen die in het belang van uw onderneming worden gevoerd. Bij onze organisatie staat het belang van de cliënt te allen tijde voorop.