Clever VVE Vastgoed BV

Clever Vve Vastgoed voor uw midden- en kleinbedrijf

Wij kunnen zorgen voor de behartiging van de financiële-, administratie- en fiscale belangen van uw onderneming door onderstaande werkzaamheden voor u uit te voeren:

Financiële- en administratieve werkzaamheden 

 • De door u aangeleverde bescheiden per kwartaal in de financiële administratie van Exact verwerken en de boekhoudkundige vragen beantwoorden alsmede een aantal verbandcontroles uitvoeren en vastleggen of
 • Het per kwartaal afstemmen van de door u in de financiële administratie van Exact verwerkte bescheiden, het beantwoorden van boekhoudkundige vragen en het uitvoeren en vastleggen van een aantal verbandcontroles
 • Het samenstellen of periodiek controleren van de aangiften omzetbelasting
 • Opmaken en/of bespreken van de tussentijdse balans en winst & verliesrekening
 • Het na afloop van het boekjaar opstellen van een op commerciële grondslagen samengestelde jaarrekening, desgewenst voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant
 • Advisering en begeleiding in algemene zin met betrekking tot alle aangelegenheden welke uw onderneming betreffen 
   

Fiscale werkzaamheden

 • Het verzorgen van de aangiften Inkomsten- en Vennootschapsbelasting en het hiervoor op fiscale gronden samenstellen van de jaarrekening
 • Het controleren van alle fiscale aanslagen
 • Het geven van gevraagd en ongevraagde adviezen inzake fiscale actualiteiten